28 lut 2016

Rano i wieczorem trzeba zrobić sobie dobrze!

Oczyszczanie twarzy jest bardzo ważne, ale przez wiele kobiet zwyczajnie olewane. A bo nie mam czasu a to padam na pysk dosłownie a po trzecie nie chce mi się. Tak ten ostatni przypadek to najbardziej znany miś u nas no, bo nie chce mi się. Ale czym bardziej zaniedbujemy się tym bardziej widać to po naszej buzi a uwierzcie warto poświęcić na siebie pięć minut więcej rano i wieczorem by cieszyć się lepszym wyglądem.
5

26 lut 2016

Zmalowana lala / FACEBOOKREGULAMIN ZABAWY


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Zmalowana lala” i jest zwana dalej: "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest urodakobiety24.pl oraz twojezrodlourody.blogspot.com
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 26.02.2016r. o godzinie 22:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 04.03.2016r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl

1
Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.