Oliwka do ciała z betuliną
    Wszy­scy narze­kają na para­finę a to że w kre­mie do twa­rzy jest albo w bal­sami albo w oliwce. Jest wiele kosme­ty­ków które nie powinny jej zawie­rać ale pro­du­cenci ją lubią bo jest tania i można jej dać ile dusza zapra­gnie… Para­fina naj­bar­dziej wska­zana jest do dłoni i stóp, lecz nie każdy o tym wie. Dło­nie i stopy zosta­wię w spo­koju bo to nie temat na ten czas, kie­dyś do niego powrócę.
Oliwka do ciała

   Ile razy sły­sza­łam wypo­wie­dzi matek a to sma­ro­wa­łam nie­mowlę para­finą albo ta oliwka jest naj­lep­sza ale prze­cież w skła­dzie kró­luje para­fina. No po pro­stu bajka! Składy ten temat jest mi tro­chę obcy dopiero w jego kli­mat zaczy­nam wcho­dzić, bo trzeba się dokształ­cać!
Nawet na oddziale w szpi­talu pie­lę­gniarki zachwa­lały że z tej firmy jest naj­lep­sza bo zosta­wia na skó­rze dziecka ide­alne nawil­że­nie.
Nie uwie­rzy­łam i w życiu bym mło­dego nie posma­ro­wała oliwką z para­finą, wola­łam już sma­ro­wać go ole­jem lnia­nym na pierw­szy mie­siąc jego życia speł­niała wyma­ga­nia. Z cza­sem zaczę­łam roz­glą­dać się za innymi kosme­ty­kami dla niego. I tak zawi­tała do mnie pewna seria…

Mądra sowa dba o swe...

  Spo­gląda na swe małe dzie­cię i patrzy z tro­skli­wym wzro­kiem, obra­zek łapiący za ser­du­cho przy­ciąga wzrok nie tylko doro­słych ale i dzieci. „Swego nie zna­cie cudze chwa­li­cie” tak to okre­śla naj­pięk­niej to co się dzieje na rynku kosme­tycz­nym nie tylko dla doro­słych ale także u dzieci… Kró­lują wszel­kiej maści emo­lienty które skórę uza­leż­niają od sie­bie, inne dość mocno per­fu­mo­wane oraz te które są nie­do­ce­nione i gło­śno o nich nie jest.
Miłość od pierw­szego uży­cia

   Pierw ja obda­rzy­łam tą firmę miło­ścią ogromną! Mowa o Sylveco, gdyby ktoś zer­k­nął na moją półkę w łazience to znaj­dują się tam cztery mak­sy­mal­nie sześć marek kosme­tycz­nych. Ocza­ro­wał mnie płyn do kąpieli dla dzieci, więc posta­no­wi­łam kupić oliwkę do ciała z betu­liną. To pro­du­cent głosi to prawda! Jest lekka dla ciałka, żelowa kon­sy­sten­cja zaraz po poczu­ciu cie­pła roz­ta­pia się by ide­al­nie roz­pro­wa­dzić się na skó­rze. Podraż­nie­nia? Nie ist­nieją! Bez­za­pa­chowa i bez para­finy w skła­dzie. Czy można cze­goś pięk­niej­szego chcieć?9 komentarzy:

 1. Będę zatem polecać. I sama może wypróbuję.

  OdpowiedzUsuń
 2. Też nie posmarowałabym dziecka ani nawet siebie teraz oliwką z parafiną, tylko czystym olejem czy właśnie takim kosmetykiem jak ten z sylveco. zamówię tą oliwkę dla siebie. dzięki za recenzję.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No ale są matki które nic złego w tym nie widzą :/ Nie ma za co! :)

   Usuń
 3. Miałam próbkę tej oliwki i po twojej recenzji skusiłam się na całość :D

  OdpowiedzUsuń
 4. Estetycznie wygląda bardzo ładnie :)

  OdpowiedzUsuń

Piszesz anonimowo? Podpisz się! Chcesz wkleić link? Znajdę Cie bez niego. Komentujesz? A dziękuję :)

Copyright © Sklerotyczka