Róża bez kolców od Le Petit Marseillais
   Nie wyobra­żam sobie dnia bez? Jest parę takich rze­czy pierw­szą jest kawa napój który codzien­nie z rana sta­wia mnie na nogi i daje lek­kiego liścia w twarz krzy­czą­cego „Ock­nij się jest rano!”. Drugą taką rze­czą jest poranny i wie­czorny prysz­nic bo cóż to za przy­jem­ność czuć się nie­świeżo? Żadna.
Trze­cią rze­czą jest M. To są trzy rze­czy bez któ­rych dzień by nie wyglą­dał cie­ka­wie zabaw­nie i świeżo.Patrz jak try­ska!

   Zatrzy­mam się na chwilę przy prysz­nicu nie nie będę wymie­niać jaki mam zaje­bi­sty natrysk czy też jaką super piękną słu­chawkę do prysz­nica i jak ona try­ska! Nie to nie miej­sce i nie temat mój pozo­sta­wię to innym… Umi­la­czy kąpie­lo­wych mam wiele prysz­nicowych hm też ale każdy jest inny i każdy do cze­goś innego nas pro­wa­dzi. Jeden zapro­wa­dzi nas do rejonu iście egzo­tycz­nego, inny do zakątka uwiel­bia­nego przez wszyst­kie bab­cie a jesz­cze inny popro­wa­dzi nas jak po dywa­nie usła­nym różami.Ale ja nie mam kol­ców!

   Róża. Imię róży. Różyczka. I wiele innych koja­rzą mi się z nim lecz on nie posiada kol­ców więc nie porani nas i nie zostawi żad­nej rany. Nie uschnie nam w wazo­nie i nie będzie wyglą­dać szpet­nie bo jego czas minął. Pozo­stawi po sobie deli­katną woń uno­szącą się przez chwilę gdy namy­dlimy ciało. Uwie­dzie nas swą kon­sy­sten­cją tre­ściwą oraz tym jak deli­kat­nie się pieni.Jestem blady!

I tak każdy facet stwier­dzi że on jest różowy. Blado różowa butelka przy­ozdo­biona cha­rak­te­ry­stycz­nymi napi­sami dla firmy Le Petit Mar­se­il­lais i spo­glą­da­jący na nas chło­pek. Naj­waż­niej­sze czego od niego wyma­ga­łam to by mył ciało deli­kat­nie się pie­nił oraz pach­niał deli­kat­nie. Swoje zada­nie speł­nił teraz kolej by poznać jego kole­gów…8 komentarzy:

 1. Bardzo lubię zapach róży w kosmetykach , nawet wazelinę do ust wybieram o takim zapachu. No i jeszcze wanilia, też uwielbiam :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Widać przyciąga Ciebie ;) Wanilii oraz róży w kosmetykach nie da się nie kochać :)

   Usuń
 2. Nie wie, czy polubiłabym zapach

  OdpowiedzUsuń
 3. Co jak co, ale tytuły świetne ;D Fantastyczny opis na recenzję ;)

  OdpowiedzUsuń
 4. chyba idę pod prysznic :)

  OdpowiedzUsuń

Piszesz anonimowo? Podpisz się! Chcesz wkleić link? Znajdę Cie bez niego. Komentujesz? A dziękuję :)

Copyright © Sklerotyczka