DF5 WOMAN kapsułki wspomagające włosy
   Suple­menty diety pod­bi­jają nasz rynek z każ­dego sklepu oraz apteki wysy­pują się tonami, ale czy są one aż tak bar­dzo nam potrzebne? Hm jak sama nazwa wska­zuje jest to suple­ment, jest to doda­tek do naszej codzien­nej diety który zawiera w sobie nie­zbędne dla zdro­wia skład­niki wita­miny oraz inne sub­stan­cje egzo­genne. Można je nabyć w postaci skon­cen­tro­wa­nej takie jak kap­sułki czy też tabletki. Dość czę­sto są mylone z lekami i przez jed­nych uży­wane na potęgę. Suple­menty diety? Nie raz sły­szę, a jak zjem pięć pącz­ków łyknę te tabletki na odchu­dza­nie to będę wyglą­dać modelka z wybiegu. Takie myśle­nie może powo­do­wać że Twoje lustro pęk­nie i odmówi Ci „uro­czego” widoku, bo one mają wspo­móc nas tylko a nie robić za nas wszystko.   Przyj­mu­jąc suple­menty diety ważna jest zbi­lan­so­wana dieta oraz peł­no­war­to­ściowe posiłki, pączki cukierki i inne słod­ko­ści zawie­ra­jące tony cukrów odstaw lepiej na bok. Bo w niczym dobrym nie pomogą, no chyba że lubisz kupo­wać lep­sze ubra­nia? Nie bez powodu mówi się że jeste­śmy tym co jemy. Wiele suple­men­tów diety sto­so­wa­łam ale nie­które to tyłka nie ury­wały, o innych zapo­mi­na­łam a dopiero przy­po­mnia­łam sobie jak data waż­no­ści ich mijała. Ah ta skle­roza, wspo­mi­na­łam już że ją kocham na zabój? Wra­ca­jąc do tematu, jeżeli nie będziesz chcieć cze­goś zmie­nić to bez tego suk­cesu nie ma, trzeba się zaprzeć i iść do przodu, chcesz mieć piękne włosy? To czy­taj dalej.
WITAMINA A (reti­nol) – wystę­puje wyłącz­nie w pro­duk­tach pocho­dze­nia zwie­rzę­cego czyli w wątróbce, tra­nie, mleku. Możemy ją rów­nież dostar­czyć do orga­ni­zmu w postaci pro­wi­ta­miny A czyli beta karo­tenu. Znaj­duje się on w pokar­mach roślin­nych takich jak mar­chew, brzo­skwi­nia, morela, zie­lo­nych warzy­wach.

WITAMINA E (toko­fe­rol) – wystę­puje w ole­jach roślin­nych, w kieł­kach psze­nicy kuku­ry­dzy rzod­kiewki oraz w liściach roślin zie­lo­nych taki jak sałata itp.

WITAMINA B1 (tia­mina) – znaj­dziemy ją w wątro­bie oraz sercu, pro­duk­tach gru­bego prze­miału, mię­sie, wędli­nach (wie­przo­wych), rośliny strącz­kowe (groch, fasola), droż­dże, orze­chy, sło­necz­nik, rybach, owo­cach oraz warzy­wach.
WITAMINA B2 (rybo­fla­wina) – znaj­dziemy ją w wątro­bie, chu­dych serach, mig­da­łach, grzy­bach, dzi­czyź­nie, jajach, łoso­siu, pstrągu, makreli, peł­no­ziar­ni­stym pie­czy­wie, mał­żach, fasoli, gro­chu, soi, mleku, jogur­cie, kefi­rze, maślance, droż­dżach oraz w orze­chach wło­skich.

WITAMINA B6 (piry­dok­syna) – znaj­dziemy ją w gro­chu wło­skim (cie­cie­rzyca), rybach, mię­sie, ziem­niaki oraz inne warzywa skro­biowa, a także w bana­nach,

WITAMINA B12 (koba­la­mina) – Wystę­puje głów­nie w pro­duk­tach pocho­dze­nia zwie­rzę­cego takich jak pro­dukty mię­sne, ryby, jaja, mleko oraz wszel­kie prze­twory wyko­na­nego z niego, pie­czarki,

WITAMINA C (kwas askor­bi­nowy) – Wystę­puje w pro­duk­tach roślin­nych takich jak ace­rola, owoce róży, papryczka chilli zie­lona, czarna porzeczka, papryka, koper zie­lony, bruk­selka, jar­muż, tru­skawki, pomelo, poziomki, szczy­pio­rek, szpi­nak, poma­rań­cza, cytryna, biała porzeczka, kala­repa, czer­wona porzeczka, kapu­sta czer­wona oraz biała, kala­fior, czo­snek, maliny, szczaw, agrest, żura­wina. Wystę­puje także w pro­duk­tach zwie­rzę­cych takim jak wątroba wołowa, wątroba wie­przowa, dorsz wątłusz, pstrąg, mleko kro­wie.

KWAS FOLIOWY – Znaj­duje się w warzy­wach liścio­wych głów­nie w szpi­naku, sała­cie, kapu­ście, bro­ku­łach, szpa­ra­gach, bruk­selce oraz w pomi­do­rach, gro­chu, fasoli, socze­wicy, soi, bura­kach, orze­chach, sło­necz­niku, droż­dżach piwo­war­skich, wątro­bie, żółtku jaj, psze­nicy, poma­rań­czy, bana­nach oraz w awo­kado.

KWAS PANTOTENOWY – yerba mate, wątróbka, otręby pszenne, ryby (śle­dzie, makrele, pstrągi), grzyby, mleko pełne, mięso kur­czaka, mleczko psz­czele, pestki sło­necz­nika, sery, orze­chy, jaja, owoce awo­kado, poma­rań­cze, ziem­niaki, bro­kuły, ciemny ryż, soja, masło orze­chowe.

NIACYNA – Wystę­puje w mię­sie, orze­chach oraz w ziar­nach.

MIEDŹ – Znaj­dziemy ją w zarod­kach pszen­nych, otręby, ser żółty, żółtko, płatki owsiane, goto­wana wątroba, chleb peł­no­ziar­ni­sty, orze­chy wło­skie, awo­kado, cze­ko­lada gorzka, gro­szek zie­lony.

SELEN – Orze­chy bra­zy­lij­skie, tuń­czyk, nasiona sło­necz­nika, wątroba, serce, nerki (wie­przowe, wołowe oraz cie­lęce), owoce morza i ryby (śle­dzie), czo­snek, cebula, brą­zowy ryż, pie­czywo razowe, kiełki psze­nicy, ziarna kuku­ry­dzy, drób, jajka oraz droż­dże.

CYNK – Wątroba cie­lęca, pestki dyni, wątroba wie­przowa, pie­czeń wołowa, kasza gry­czana, mig­dały, gorzka cze­ko­lada oraz gro­szek zie­lony.

BIOTYNA – Wystę­puje w wątro­bie, orze­chach wło­skich i ziem­nych, mące sojo­wej, żółtku jaj, kra­bach, mig­da­łach, sar­dyn­kach, grzy­bach, brą­zowym ryżu, mące peł­no­ziar­ni­stej, szpi­naku, mar­chwi oraz w pomi­do­rach.
    Nie bez powodu roz­ło­ży­łam tak te wita­miny są one zawarte w kap­suł­kach wspo­ma­ga­ją­cych szyb­szy wzrost wło­sów i zapo­bie­ga­ją­cych wypa­da­niu DF5 WOMAN. Naj­waż­niej­sze z tej grupy są wita­miny B2, kwas pan­to­te­nowy oraz bio­tyna, można by śmiało powie­dzieć że są one klu­czowe dla naszych wło­sów.
    30 kap­su­łek, jed­nego dnia jedną kap­sułkę łyka­łam efekt? Widoczny gołym okiem włosy są mięk­kie w dotyku, lśniące a co naj­pięk­niej­sze znacz­nie mniej wypa­dają. No chyba że mały pomoc­nik wpad­nie na pomysł by tro­chę za włosy poszar­pać, to nawet cze­sać ich nie muszę, chodź i tak zazwy­czaj one żyją swoim wła­snym życiem. Zapo­mnia­ła­bym dodać że małe kłaczki zaczęły wyra­stać, więc jeżeli ktoś się zasta­na­wia czy warto się­gnąć po tą kura­cję to pole­cam. Nie kosz­tuje wiele a zdziała wiele, tylko naj­waż­niej­sze by pamię­tać o łyka­niu codzien­nym tabletki.
7 komentarzy:

 1. Na pewno efekt ze stosowania byłby dobry ale coś czuję, że zapominałabym je zażywać. =/

  OdpowiedzUsuń
 2. Chętnie skorzystam z takiej suplementacji po wakacjach.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Efekt Cie zaskoczy pozytywnie ;)

   Usuń
 3. Ja jednak wolę na swoje włosy pić zwyczajną pokrzywę. To dla mnie niezawodny środek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każdy ma swój sposób na piękne włosy ;)

   Usuń
 4. pewnie na jesieni będą mi potrzebne takie wspomagacze, zapamiętam je sobie ;)

  OdpowiedzUsuń

Piszesz anonimowo? Podpisz się! Chcesz wkleić link? Znajdę Cie bez niego. Komentujesz? A dziękuję :)

Copyright © Sklerotyczka