Federico Mahora 423

  Są zapachy, które na długo utkwią nam w pamięci, przy­wo­łują różne wspo­mnie­nia i wielki wachlarz emo­cji. Mogą to być sło­neczne waka­cje ze zna­jo­mymi albo ta dziwna zwa­rio­wana noc gdzie kapałaś się nago w base­nie. Ile osób tyle wspo­mnień, ale jedno jest pewne, każde jest uni­kalne i każde ina­czej pach­nie. A Ty czym pach­niesz dziś? Może to zapach codzienny gdzie zmę­cze­nie góruje nad Tobą albo pach­niesz pra­niem codzien­nym, albo swym zapa­chem pobu­dzasz towa­rzy­stwo jak kofe­ina.
  Śro­dek lata skwar z nieba się leje, przed nami długa kolejka, która tłum­nie brzmiała tak to pod­czas tego spo­tka­nia do tego doszło. Można by nazwać ten numer waka­cyj­nym roman­sem, ale takim nie był, bo on trwa na­dal i z każ­dym uży­ciem rozpala się jesz­cze bar­dziej. Faceci spe­cy­ficzne stwo­rze­nia, któ­rzy sami cza­sem nie wie­dzą czego chcą, zacho­wa­nie ich można porów­nać do roz­hi­ste­ry­zo­wa­nego szcze­niaka, któ­remu zabawka wpa­dła do piw­nicy a z niej nie wydo­sta­nie bo jest ciemno. Ogar­nia go strach i lek­kie szturch­nię­cie a ten pod­sko­czy jak byłby dopiero co popa­rzony… Ale wra­ca­jąc do całej histo­rii pode­szli­śmy we dwójkę do sto­iska z jed­nej firm gdzie każdy mógł sfo­to­gra­fo­wać fla­kon per­fum i zawal­czyć o nagrody, lecz nim do tego doszło trzeba było podejść do kon­sul­tanta który miał nam pomóc w odna­le­zie­niu sie­bie. Odna­le­zie­nie sie­bie pole­gało tym, że że można było odpo­wie­dzieć na parę pytań by mógł ten Cię bar­dziej poznać oraz poznać co lubisz. Jakie nuty zapa­chowe są bli­skie Twemu sercu, czego nie lubisz albo…


Mię­dzy mną a nim wywiązała się pewna roz­mowa, którą pamię­tam do dziś.– A co dla Cie­bie?– Coś ostrego i zde­cy­do­wa­nego!– A czy zaufasz mi?– Pierw­szy i ostatni raz zaufam Tobie.– Ide­ałem, który odzwier­cie­dli Cie­bie i Twój jest numer 423. Z cha­rak­teru jest zmy­słowy, wykwintny oraz nastro­jowy. Jego nuta główna to gruszka, nek­ta­rynka, man­da­rynka i ber­ga­motka. Nuta serca irys, fre­zja, jaśmin, kwiat afry­kań­skiej poma­rań­czy. Heliotrop bazy to wanilia, bób tonka. helio­trop, drzewo cedrowe. Czy ten zapach odzwier­cie­dla Cie­bie?– Tak!  I tak oto pozna­łam swój numer 423, pod tym nume­rem wiele się kryje i skrywa wię­cej niż komuś się wydaje. Ten numer to nie tylko uczta dla zmysłu, ale rów­nież podróż, która trwa od pierw­szego uży­cia. Więk­szość osóbuważa, żee powinno go sięużywaćć tylko porązimową, boo jest ide­al­nie ciężki na tą porę. Hm, jeżeli ktoś uwiel­bia ciężki i skom­pli­ko­wane zapa­chy to jest to ideał na każdą porę roku. Jest ostry i zde­cy­do­wany, domi­nuje w nim ber­ga­motka oraz wani­lia tak według mój węch wska­zuje. Nie jest to łatwy zapach, spry­sku­jąc się nim raz zapach będzie ten odczu­walny bar­dzo długo gdy Ty prze­sta­niesz jego czuć nie uzy­waj go ponow­nie. Dla­czego? Bo inni go czują od Cie­bie ide­al­nie, jest trwały na tyle, że gdy spry­skamy nim swe­ter i wło­żymy go na jakiś czas do szafy zapach będzie uno­sił się na­dal. Uwiel­biam go i wra­cam do niego bar­dzo chęt­nie.

24 komentarze:

 1. miałam kiedyś próbki z tej firmy i przyznam że bardzo podobały mi sie ich zapachy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapachy mają bardzo ciekawe i szeroki wybór :) Ja żałuję że ich wcześniej nie poznałam :)

   Usuń
  2. i wcale nie takie drogie te produkty

   Usuń
 2. Ciekawe nuty ma ten zapach. Ja jednak wolę coś świeżego, ale chętnie bym powąchała co cię tak zaintrygowało w nr 423 ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To że jest zdecydowany i ostry :P ha

   Usuń
 3. Intrygujące są te zapachy

  OdpowiedzUsuń
 4. Uwielbiam te perfumy ja mam takie malutkie są najpiękniejsze <3

  Pozdrawiam serdecznie by_natalena
  https://natalena-style.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 5. Odważna ta rozmowa, bardzo konkretna i szybka :) Ja to chyba tak nie potrafię, muszę obwąchać, porównać, zastanowić się... :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zaufałam facetowi dlatego tak to wyglądało :P U mnie właśnie na odwrót gdy zacznę wąchać i wybierać to nie kupię żadnego. Bo będę chciała wszystkie ha

   Usuń
  2. To ryzyko też trochę znam :D Pozdrawiam :)

   Usuń
 6. Chętnie bym poniuchała ♥

  OdpowiedzUsuń
 7. Jeśli mam być szczera to nigdy nie słyszałam o tej firmie.

  OdpowiedzUsuń
 8. Musi być ciekawy ten zapach. Ja teraz na czad ciąży odpuszczam sobie nowe perfumy. Jestem wierna bruno banani :D są idealne dla mnie;)

  OdpowiedzUsuń
 9. Anonimowy10:57

  Uwielbiam!

  OdpowiedzUsuń
 10. Nie słyszałam ;)najchętniej wybieram subtelne zapachy ;)

  OdpowiedzUsuń

Piszesz anonimowo? Podpisz się! Chcesz wkleić link? Znajdę Cie bez niego. Komentujesz? A dziękuję :)

Copyright © Sklerotyczka