środa

Testy na zwierzętach, jak to wygląda z innej strony?
   "Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy" tak powiedział Piłsudski i zgadzam się z nim. Człowiek to bestia donosząca na innych, niedbająca o to co nas otacza i nie potrafiąca docenić naszych małych przyjaciół. Wielu z nas ma w domach standardowo psa lub kota, inni zaś hodują gryzonie łączy je jedno? Też mają uczucia, chodź niektórzy naukowcy twierdzą inaczej, bo zwierz jest taki a nie inny... Taaa sranie po ścianie a naukowcowi należy się wiadro odchodów końskich, bo jego teoria jest o kant dupy rozbić. Ale to nie czas by opisywać teorie naukowców, bo zamiar mam inny. Temat kontrowersyjny, burzliwy a zarazem łamiący większości osób serducha ale zaraz bywają też takie które się tym nie przejmą. Nie wnikam dlaczego to ich decyzja... Testowanie na zwierzętach, tak to o ten temat chodzi. Ale od początku...

Czytaj dalej »

Czasem żałuję że...
     Dzień zwy­czajny zasia­dasz na bal­ko­nie odpa­lasz papie­rosa delek­tu­jesz się cie­płą kawą pro­my­kami słońca które przy­grze­wają Twą buzię i po chwili docie­rają do Cie­bie krzyki dzieci. Począt­kowo nie wsłu­chu­jesz się w nie bo po co? Myślisz sobie to tylko dzieci niech się bawią i krzy­czą do woli…
Krzy­czą ale piękne epi­tety prze­peł­nione wul­ga­ry­zmami, oraz co dru­gie słowo to prze­ci­nek łaciń­ski jakże „kul­tu­ralny” i jak pięk­nie brzmiący z ust maks ośmio­latka, w kie­runku do dziew­czynki małej bawią­cej się w pia­skow­nicy „TY MAŁA K…”. Matka zwraca się do dziecka ’”WYRAŻAJ SIĘ”! A ten dalej swoje…
Czytaj dalej »

piątek

#1 "Żona lotnika"
   Są książki które czyta się jed­nym tchem ale wszystko zależy od naszych upodo­bań. Jeden lubi klocki lego inny zaś lubi zbie­rać znaczki a kolejny zbiera zna­jo­mych na fej­sie. Zresztą o gustach się nie dys­ku­tuje bo każdy z nas jest inny bo gdy­byśmy byli tacy sami świat byłby nudny i wie­cie zresztą jakby to wyglą­dało.


Czytaj dalej »

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia